Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Barasiński Tadeusz
Tadeusz Barasiński
ur. w 1950 roku w m. Lębork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013

Biogram

W latach 1982-1987 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, pierwotnie w związku z podejrzeniem udziału w kolportażu nielegalnego wydawnictwa pt. „Robotnik Lęborka” sygnowanego przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Podregionu Lębork, a od 1983 r. w związku z „wrogą działalnością” w środowisku pracy. 
W ramach represji został powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w obozie specjalnym w Chełmnie nad Wisłą, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia, jednocześnie nie miało oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 


Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN