Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Martynow Janusz
Janusz Zdzisław Martynow
ur. w 1951 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w druku u kolportażu ulotek na terenie zakładu pracy. Został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej w Chełmnie. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN