Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kampa Andrzej
Andrzej Michał Kampa
ur. w 1958 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014

Biogram

Pan Andrzej Kampa w latach 1982-84 był kontrolowany operacyjnie, przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczne począwszy od 15 XII 1981 r. Był również kontrolowany przez źródła osobowe. 
Powyższa inwigilacja związana była z aktywną działalnością Pana Andrzeja Kampy w NSZZ Solidarność na terenie PKP Tarnowskie Góry, był on również etatowym członkiem ZKZ przy Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych Tarnowskie Góry oraz członkiem Komisji Koordynacyjnej MKZ Tarnowskie Góry.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN