Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Heilman Krzysztof
Krzysztof Romuald Heilman
ur. w 1962 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Instruktor harcerski, zastępca komendanta „Zielonego Szczepu” – 27 KDH, drużynowy w szczepie „Puszcza” – 70 KDH.
W latach 1983-89 zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach oficjalnego ZHP niejawnego Ruchu Harcerskiego (od 1988 r. Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). Odpowiedzialny za utrzymanie ogólnopolskiej sieci łączności organizacyjnej (krypt. „Łąka”). Począwszy od 1987 r. kierował Szczepem Kraków będącego regionalną strukturą Ruchu.
W codziennej pracy organizacyjnej i wychowawczej wdrażał model harcerstwa międzywojennego, opartego o idee skautowskie, rozwinięty poprzez dorobek Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM)
 Związany z działalnością Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy kościele pw. Św. Idziego w Krakowie, organizator harcerskiej „Białej Służby” podczas pielgrzymki papieskiej w 1987 r., czynny przy organizacji pogrzebu mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” na Wykusie w 1988 r.  

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Hausner, M. Kapusta, "Harcerstwo duchowej niepodległości", Kraków 2009