Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowiński Lech
Lech Nowiński
ur. w 1959 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

W początku lat 80. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W dniu 19 marca 1982 r. został internowany. Był przetrzymywany w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju oraz Uhercach. Dnia 23 lipca 1982 r. zwolniono go z internowania.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej