Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cieplechowicz Teresa
Teresa Maria Cieplechowicz
ur. w 1953 roku w m. Czysta Dębina Kolonia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020

Biogram

Teresa Cieplechowicz w latach 1980-1982 była pracownikiem Tarnobrzeskiego Kombinatu Budowlanego. Od września 1980 należała do NSZZ „Solidarność”, była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”w TKB. 14.12.1981 r. w wyniku prowokacji w klasztorze oo. Kapucynów w Rozwadowie została zatrzymana w Areszcie Śledczym w Sandomierzu, a następnie 16.12.1981 r. internowana. Od 20.12.1981 r. przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Nisku, a od 13.01.1982 w Gołdapi. 29.04.1982 r. została zwolniona z internowania. Powróciła do pracy w TKB jednak wobec szykan wkrótce złożyła wypowiedzenie. 13.05.1982 r. przygotowała oprawę liturgiczną Mszy św. za Ojczyznę w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli obfitującą w elementy solidarnościowe. W okresie od 1982 do 1985 r. pracowała w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sochaczewie, a od 1985 r. była pracownicą Fabryki Kabli w Ożarowie Mazowieckim. W 1988 r. zaangażowana w reaktywowanie struktur NSZZ „Solidarność”. Od maja 1989 r. działała w Komitecie Obywatelskim „Solidarność” w Ożarowie Mazowieckim.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010