Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Dołhań
ur. w 1947 roku w m. Sambor
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Ksiądz Zbigniew Dołhań będąc wikariuszem w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Polkowicach, odegrał istotną rolę w działalności podziemnych struktur „Solidarności". W dniach 14–17 grudnia 1981 r. aktywnie wspierał górników strajkujących w Zakładach Górniczych ,,Rudna”. Przebywał na terenie kopalni i przeprowadzał rozmowy z członkami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz z protestującą załogą. Następnie w ich imieniu podjął negocjacje z dowódcami Milicji i Wojska Polskiego. W latach 1981–1984 ks. Zbigniew Dołhań organizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin oraz udostępniał swoje mieszkanie działaczom podziemia na nielegalne spotkania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej