Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Adwent Jarosław
Jarosław Stanisław Adwent
ur. w 1956 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Pan Jarosław Adwent będąc członkiem NSZZ „Solidarność” aktywnie angażował się również w agitację na rzecz wstępowania do związku. Był radcą prawnym Komitetu Zakładowego „Solidarność” przy Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Tarnowskich Górach, a w późniejszym czasie również radcą prawnym Okręgowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP przy Śląskiej DOKP. 
Internowany w dniu 13 XII 1981 r. w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony został decyzją z dnia 16 II 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nadal kontrolowany operacyjnie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN