Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Talaśka Regina
Regina Janina Talaśka
ur. w 1949 roku w m. Zawieprzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020

Biogram

Regina Talaśka będąc pracownikiem Zakładów Włókien Chemiczncyh "Elana" w Toruniu zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w latach 1982-1989.
Zajmowała się kolportażem materiałów bezdebitowych oraz prowadzeniem biblioteki książek drugiego obiegu. Wchodziła w skład Komitetu Organizacyjnego uroczystych mszy świętych odprawianych z okazji XX i XXV-lecia „Elany”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003