Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stemplewski Grzegorz
Grzegorz Tadeusz Stemplewski
ur. w 1950 roku w m. Dąbrowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 98/2013

Biogram

Od 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Centralnej Bazie Części Zamiennych „Agroma” w Kutnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 17 grudnia 1981 r. w ramach akcji „Jodła” i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym we Włocławku – Mielęcinie, gdzie przebywał do 29 kwietnia 1982 r. W okresie od 1982 r. do 1989 r. podlegał kontroli operacyjnej Służby Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN