Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Grażyna Irena Pomorska
ur. w 1952 roku w m. Józefów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013

Biogram

W latach 1980-1981 była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Biłgoraju, aktywną również w strukturach Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa” w Biłgoraju. Została internowana 13 grudnia 1981 r. i do 31 grudnia 1981 r. przebywała w ośrodkach odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Krasnymstawie oraz Areszcie Śledczym w Nisku. Była rozpracowywana Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN