Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Waszka Zygmunt
Zygmunt Waszka
ur. w 1946 roku w m. Kochanówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Pracowników Oświaty w tym mieście. W 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność" w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego był zaangażowany w kolportaż nielegalnych wydawnictw i ulotek. W związku z tą działalnością był rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1985-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN