Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sokalski Ryszard
Ryszard Sokalski
ur. w 1950 roku w m. Lubsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018

Biogram

Ryszard Sokalski pracownik Zakładu Urządzeń Okrętowych "Sezamor" w Słupsku, członek NSZZ "Solidarność", działalność opozycjną prowadził w latach 1982-1989.
Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Był członkiem Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w "Sezamorze". Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw i zbieraniem składek związkowych. W dniu 12 lutego 1982 r. współorganizował strajk w swoim zakładzie pracy, w wyniku którego został zatrzymany,  a następnie decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w dniu 15 lutego 1982 r., gdzie przebywał do dnia 3 marca 1982 r. Po odzyskaniu wolności nadal utrzymywał kontakt z konspiracyjnym strukturami opozycji. Do 1989 r. brał udział w kolportażu nielegalnej literatury z regionu słupskiego oraz wydawnictw krajowych, tj.: „Solidarność Słupska”, „Tygodnik Gdański”, „Tygodnik Mazowsze”, wydawnictwa Grupy „Orzeł”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN