Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Głuch Paweł
Paweł Głuch
ur. w 1950 roku w m. Jabłonica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Paweł Głuch był przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”  w Fabryce Mebli Okrętowych „Famos” w Starogardzie Gdańskim i przewodniczącym podregionu „Kociewie”. Inicjował zakładanie kół NSZZ „Solidarność” w mniejszych zakładach pracy na terenie Starogardu Gdańskiego. 
Z uwagi na swoją działalność o charakterze opozycyjnym został wytypowany przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania w ramach sprawy kryptonim „Gotowość”. W okresie od 13 grudnia 1981 r.  do 14 lipca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej