Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ostroga Jan
Jan Roman Ostroga
ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020

Biogram

Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. W okresie stanu wojennego działał na rzecz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Z powodu tej działalności 5 listopada 1982 r. został internowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Jan Ostroga i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Jan Ostroga został zwolniony z przymusowych ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze 11 listopada 1982 roku, z powodu złego stanu zdrowia.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
Inteligentna forma represjonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016