Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Guzowski Piotr
Piotr Jan Guzowski
ur. w 1965 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2017

Biogram

Piotr Guzowski jako uczeń LO nr 1 w Elblągu, na przełomie stycznia-lutego 1982 r. ,był współzałożycielem konspiracyjnej organizacji młodzieżowej „Ruch Polski Niepodległej” sprzeciwiającej się przewodniej roli PZPR i walczącej z postanowieniami WRON i stanu wojennego. W dniu 17.02.1982 r. został zatrzymany za rozpowszechnianie i przechowywanie ulotek antypaństwowych, a następnie przewieziony do Zakładu Karnego w Elblągu.  Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 08.04.1982 r. został skazany na karę 9 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz poddany dozorowi kuratora sądowego. W dniu 08.04.1982 r. Pan Piotr Guzowski został zwolniony z ZK w Elblągu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej