Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Donimirski Jerzy
Jerzy Maria Donimirski
ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014

Biogram

Student architektury Politechniki Krakowskiej
Po wprowadzeniu stanu wojennego, organizator wmurowania w dniu 25 sierpnia 1982 r. w płytę Rynku Głównego w Krakowie tablicy upamiętniającej zawarcie porozumień sierpniowych. 
W dniu 28 sierpnia 1982 r. zatrzymany, a następnie internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu oraz Uhercach. Zwolniony w dniu 16 listopada 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN