Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Franciszek Kasprzak
ur. w 1949 roku w m. Raszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Franciszek Kasprzak był pracownikiem KWK „Borynia” w Jastrzębiu. 
W dniach 13-15 XII 1981 r. brał udział w strajku na ww. kopalni, przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
Po delegalizacji ruchu związkowego aktywnie uczestniczył w działaniach podziemnych struktur „S”. 
W sierpniu 1988 r., za udział w strajku na kopalni został zwolniony dyscyplinarnie z pracy, mając liczną rodzinę na utrzymaniu. 
Pan Franciszek Kasprzak brał ponadto udział w nielegalnych pielgrzymkach organizowanych na Jasna Górę i do grobu ks. Popiełuszki, jak również demonstracjach w Katowicach, mających na celu przywrócenie do pracy zwolnionych górników.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej