Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Pyskło
ur. w 1952 roku w m. Ostrołęka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Był przewodniczącym Komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Zespole Elektrowni w Ostrołęce, oraz członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". 16 marca 1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawa - Mokotów w związku z zarzutami dotyczącymi sporządzania ulotek o treści szkalującej Wojskową Radę Ocalenia Narodowego oraz rozpowszechniania ich na terenie Zespołu Elektrowni w Ostrołęce. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 26 kwietnia 1982 r. uznano go winnym popełnienia zarzucanych czynów oraz wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN