Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Aleksandra Renata Borowczyk
ur. w 1964 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Została zatrzymana 17 kwietnia 1984 r. przez Wydział Śledczy WUSW w Poznaniu, a następnie tymczasowo aresztowana i przekazana do Aresztu Śledczego w Poznaniu. Przedstawiono jej zarzut uczestniczenia w działalności nielegalnej organizacji młodzieżowej „Konfederacja Młodej Polski - Pokolenie Walczące - Rokosz". W swoim mieszkaniu zorganizowała skrzynkę kontaktową, która służyła do wymiany informacji pomiędzy działaczami KMP PW-R a grupą „Obserwatora Wielkopolskiego", jednocześnie przechowywała tam nielegalne wydawnictwa. Z aresztu zwolniono ją 27 czerwca 1984 r. ze względu na to, iż w toku prowadzonego śledztwa zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności popełnienia przestępstwa. Śledztwo przeciwko niej zostało umorzone 17 października 1984 r. przez Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie ustawy z 21 lipca 1984 r. o amnestii. Z powodu swej działalności była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN