Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jędras Andrzej
Andrzej Zbigniew Jędras
ur. w 1960 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 589/2017

Biogram

Pan Andrzej Jędras jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z innymi studentami zainicjował utworzenie niezależnej organizacji studenckiej w postaci Niezależnego Samorządnego Zrzeszenia Studentów ( NSZS ) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był w grupie założycielskiej NZS-u ( od października 1980 r. ) i jego aktywnym członkiem w latach 1982-1984. Brał udział w strajku okupacyjnym na uczelni w listopadzie 1981 r., a po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach „podziemnego” NZS-u. W tym czasie organizował grupy oporu studentów na terenie Bytomia, kolportował wydawnictwa tzw. drugiego obiegu, organizował i uczestniczył w nielegalnych akcjach protestacyjnych przy KWK „Wujek” oraz rektoracie uczelni ( maj 1982 r. ). Był zaangażowany w pomoc rodzinom osób internowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Tomasz Kurpierz „Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980-89”, IPN w Katowicach 2012 r