Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowalczyk Jerzy
Jerzy Kowalczyk
ur. w 1946 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

W latach 1969- 1971 pracował w Gdańskich Zakładach Elektronicznych „Unimor”. W grudniu 1970 r. razem z dużą częścią załogi „Unimoru” wziął udział w protestach robotniczych na ulicach Gdańska. W latach 1971- 1973 był zatrudniony w gdańskim Oddziale Przedsiębiorstwie Kompleksowej Automatyzacji „Meramont”. Od 1973 do grudnia 1981 r. pracował jako specjalista, adiunkt w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1980 r. zakładał i był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. Należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od września 1980 r., najpierw członek Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, następnie członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSM. W listopadzie 1981 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej (po wybraniu dotychczasowego przewodniczącego KZ Mikołaja Kosteckiego na rektora uczelni). 14- 15 grudnia 1981 r. współorganizował strajk na uczelni przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Po zakończeniu strajku od 15 grudnia 1981 r. ukrywał się do chwili aresztowania 20 grudnia 1981 r.  3 lutego 1982 r.  został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na karę 9 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Po aresztowaniu za zorganizowanie i przewodzenie strajkowi został zwolniony z pracy. Podczas uwięzienia przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku, Zakładzie Karnym w Koronowie, Zakładzie Karnym w Potulicach. Uzyskał przerwę w odbywaniu kary 2 lutego 1983 r., (z powodu choroby żony, do 2 kwietnia 1983 r.). 25 kwietnia 1983 r. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego dokonała rewizji wyroku, zniesiono tryb doraźny, jednocześnie zmniejszono wyrok do 3 lat pozbawienia wolności. 31 maja 1983 r. wstrzymano wykonywanie wyroku do czasu rozpoznania aktu łaski. W wyniku amnestii sprawę umorzono. Po wyjściu na wolność działał w Komisji Charytatywnej przy parafii kościoła św. Brygidy w Gdańsku. W latach 1983- 1989 został pozbawiony możliwości pracy naukowej na uczelni, od lutego 1983 r. do marca 1984 r. nie mógł znaleźć żadnej pracy. W marcu 1984 r. założył własny zakład rzemieślniczy napraw elektronicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej