Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sielski Janusz
Janusz Sielski
ur. w 1957 roku w m. Sobowidz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014

Biogram

Janusz Sielski uczestniczył w strajku zorganizowanym w Gdańskiej Stoczni Remontowej od 15 do 31 sierpnia 1980 r. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku ogłoszonym przez władze „Solidarności”. Janusz Sielski był członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, zajmował się kolportażem ulotek i nielegalnych czasopism. Uczestniczył w demonstracjach i akcjach protestacyjnych ogłaszanych w Stoczni takich jak dni Solidarności z „Solidarnością”, w demonstracjach po zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność”, w proteście po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. 
Za swoją działalność opozycyjną w dniu 5 listopada 1982r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 3 lutego 1983r. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN