Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Brzozowski
ur. w 1940 roku w m. Kurzyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020

Biogram

Henryk Brzozowski pracował jako inżynier - mechanik w Ośrodku Badań Maszyn Ziemnych i Transportowych Huty Stalowa Wola, w okresie 1986-1988 pracował w Zakładach Metalowych „Nimet” w Nisku. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Od wprowadzenia stanu wojennego zbierał składki na pomoc dla represjonowanych wśród pracowników OBMZiT HSW, od 1983 r. przekazywane były one do Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola. Był uczestnikiem Mszy św. za Ojczyznę, wykładów i dyskusji w Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Był współpracownikiem TKZ NSZZ „Solidarność” KP HSW w okresie 1982-1989 (z przerwą 1986-1988 kiedy pracował w ZM „Nimet”). Do 1986 był kolporterem prasy i wydawnictw niezależnych. Odbierał paczki z prasą z punktów kolportażowych i wnosił je na teren zakładu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

D. Garbacz, Złączył nas protest. ”Solidarność” Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola 2005
Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t.2, red. G. Waligóra, Warszawa – Katowice 2012