Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Witczak
ur. w 1949 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020

Biogram

Krzysztof Witczak w latach 1981–1989 był zaangażowany w działalność podziemną na terenie Wrocławia. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął współpracę z Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk, a w roku 1984 z Solidarnością Walczącą. Organizował funkcjonowanie „Radia Solidarność Walcząca” oraz zajmował się wyszukiwaniem mieszkań do nadawania audycji, dostarczał i konstruował sprzęt radiowy, szkolił operatorów. Był odpowiedzialny za nasłuch MO i SB oraz bezpieczeństwo nadawania audycji.
W ramach represji za prowadzoną działalność podziemną w okresie od 6 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Krzysztof Witczak był internowany w wojskowym obozie internowania w Rawiczu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej