Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Robert Andrzej Erdmann
ur. w 1967 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016

Biogram

Robert Erdmann od 1987 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaangażowanym w tworzenie tzw. drugiego NZS. Został członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie członkiem Zarządu. Był organizatorem i uczestnikiem nielegalnego wiecu studenckiego na terenie UMK, który odbył się dnia 10 maja 1988 r., podczas którego ogłoszono decyzję o reaktywowaniu NZS.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
W. Polak, „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
W.Polak, Wielbiciele Panny "S". Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN