Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skowron Bolko
Bolko Jerzy Skowron
ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

W latach 1980-1983 prowadził aktywną działalność antykomunistyczną w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej (pełnił funkcję koordynatora zespołu usługowego ds. szkolenia w Kierownictwie Obszaru Centralnego KPN) oraz w Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Dyrekcji Budownictwa Ogólnego. Uczestniczył w pracach Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z powodu tej działalności został internowany 18 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka, 28 sierpnia 1982 r. przeniesiono go do Ośrodka w Załężu. Wolność odzyskał 20 listopada 1982 r. W lutym 1983 r. wyemigrował do USA. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej