Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ryba Marian
Marian Józef Ryba
ur. w 1951 roku w m. Krynica-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

W czasie obowiązywania stanu wojennego, w latach 1981-83 zaangażowany w ukrywanie swego ojca, Władysława Ryby, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp” w Krynicy – Zdroju oraz członka Zarządu Regionu Małopolska.
Czynny przy organizacji pomocy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin, w tym pobytów w Krynicy-Zdroju osób zwolnionych z aresztów i zakładów karnych. Kolporter prasy podziemnej. Zaangażowany w organizację odprawiania mszy świętych w intencji ojczyzny oraz spotkań z działaczami opozycyjnymi.
Brał udział w odtworzeniu jawnych struktur „Solidarności”  w Krynicy i Muszynie, uczestnik kampanii przed wyborami czerwcowymi w 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN