Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Władysław Kotlęga
ur. w 1940 roku w m. Krasnogliny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020

Biogram

Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ”Hortex” w Rykach aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Był członkiem Komisji Zakładowej w ZPOW „Hortex”, uczestniczył w akcjach propagandowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w zorganizowaniu strajku okupacyjnego na terenie ZPOW „Hortex” w dniu 16.12.1981 r. na znak solidarności ze strajkującą załogą Zakładów Azotowych w Puławach. Za organizację i udział w strajku w dniu 18.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 101/81 wydanej przez Komendanta KWMO w Lublinie. Osadzony w ośrodku odosobnienia we Włodawie. Decyzja o uchyleniu internowania wydana została 13.01.1982 r. Po zwolnieniu z internowania Władysław Kotlęga był kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Mały” jako kolporter wydawnictw bezdebitowych, utrzymujący kontakty z innymi działaczami podziemia solidarnościowego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków