Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Smołka
ur. w 1943 roku w m. Krzemieniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Do 13 grudnia 1981 r. był aktywnym działaczem NSZZ Solidarność w Węgorzewie. Pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność" w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” w Węgorzewie. Był delegatem na Krajowy Zjazd NSZZ ,Solidarność. Był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach w okresie od 13 grudnia 1981 do 12 marca 1982 roku. Po zwolnieniu z internowania do 1987 roku był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN