Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Wajsgerber
ur. w 1931 roku w m. Sugajno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w miejscu pracy- Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Unia” w Grudziądzu. Następnie został członkiem Komitetu Założycielskiegp Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w tym zakładzie. W okresie późniejszym pełnił rolę prawnika Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ  „Solidarność” w Grudziądzu, zasiadał jako członek w Zarządzie Regionu Bydgoskiego. Z powodu prowadzonej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Wolność odzyskał 11 lutego 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN