Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Semkowicz Piotr
Piotr Eugeniusz Semkowicz
ur. w 1948 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Uczestnik manifestacji studenckich w Krakowie w marcu 1968 r. 
W latach 1982-84 zaangażowany w druk prasy podziemnej w Krakowie, w tym „Hutnika”, „Aktualności”, „Biuletynu Informacyjnego” oraz „Zomorządności”. 
W dniu 4 stycznia 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Zwolniony w dniu 20 czerwca 1984 r. Prowadzone wobec niego postępowanie karne  umorzono w dniu 25 lipca 1984 r. na mocy przepisów amnestyjnych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN