Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Stawiarski
ur. w 1963 roku w m. Łącko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Począwszy od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach związku. Uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych.
W dniu 22 lutego 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 19 marca 1982 r. skazany na półtora roku pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych w Nowym Sączu oraz Hrubieszowie. Zwolniony przedterminowo w dniu 9 marca 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN