Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chlewicki Bogusław
Bogusław Stanisław Chlewicki
ur. w 1957 roku w m. Huta Podłysica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w gm. Bieliny. Internowany w okresie od 10.01.82 do 10.07.82 r. W dniach od 13 do 22 czerwca 1982 r. uczestniczył w zbiorowej głodówce w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. W okresie od 1982 do 1989 r. organizował akcje solidarnościowe i protestacyjne m.in. namawiał rolników do bojkotu ważnych wydarzeń i świąt państwowych, niepłacenia podatków i wstrzymania się ze sprzedażą „artykułów produkcji rolniczej”. Rozpowszechniał w swoim środowisku ulotki i literaturę bezdebitową. Działał w Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników „Solidarność”. W 1989 r. powołany do starachowickiej komisji obwodowej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej