Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Szymon Kaim
ur. w 1968 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 371/2016

Biogram

W 1983 r. zaangażował się w działalność podziemnych organizacji młodzieżowych w Krakowie. Działał w strukturach Młodzieżowego Ruchu Oporu, współorganizował komórkę Ruchu Młodzieży Niezależnej na krakowskim Podgórzu, uczestniczył w akacjach małego sabotażu, akcjach ulotkowych i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Z chwilą powstania( w 1985 r.) w Krakowie grup młodzieżowych działających pod szyldem Federacji Młodzieży Walczącej włączył się aktywnie w działania tej organizacji. Pełnił funkcje kurierskie, kolportował różnego rodzaju materiały propagandowe, organizował materiały poligraficzne, uczestniczył w demonstracjach i uroczystościach organizowanych przez FMW. W 1988 r. jako pracownik Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Unitra-Telpod” włączył się w działania mające na celu odtworzenie w zakładzie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów

publikacji:

Maciej Gawlikowski, Mirosław Lewandowski, No Future! Historia krakowskiej FMW, Kraków 2014

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności