Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Tadeusz Wilk
ur. w 1955 roku w m. Bolesław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Leszek Wilk w czasach PRL prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną i represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie k. Olkusza. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Wraz z innymi działaczami zdelegalizowanej „Solidarności” ZGH „Bolesław” zajmował się kolportażem ulotek i wydawnictw bezdebitowych oraz organizował pomoc materialną dla aresztowanych i internowanych działaczy opozycyjnych. 
Ponadto Pan Leszek Wilk brał czynny udział w zgromadzeniach i manifestacjach organizowanych w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz uroczystościach niepodległościowych, podczas których domagano się uwolnienia więźniów politycznych. Uczestniczył w Mszach za Ojczyznę. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków