Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Voigt Andrzej
Andrzej Voigt
ur. w 1966 roku w m. Kartuzy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Andrzej Voigt w latach 1985-1989 r., jako student Uniwersytetu Gdańskiego związany był z nielegalną strukturą Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Czynnie angażował się w działalność NSZ-u między innymi poprzez : redagowanie i rozpowszechnianie ulotek na uczelni, współorganizowanie i świadome uczestnictwo w masowych strajkach studenckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu  Gdańskiego, aktywne wspieranie strajków na terenie Stoczni im. Lenina. Organizator pogotowia strajkowego, a następnie strajku o legalizację „S” na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. 
Członek pierwszego kierownictwa uczelnianego samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim.    

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków