Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Edward Stefan Śliwa
ur. w 1942 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

Do grudnia 1981 r. był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Bielkon" w Bielsku-Białej. Został internowany 30 kwietnia 1982 r. 24 czerwca 1982 r. jego internowanie zamieniono na areszt tymczasowy w związku ze śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy Komendy Wojewódzkiej MO w Bielsku-Białej oraz przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie, w związku z zarzutami przechowywania i rozpowszechniania w okresie od lutego do kwietnia 1982 r. ulotek o treści mogącej wywołać niepokój publiczny. 7 lipca 1982 r. z uwagi na brak dowodów winy postępowanie umorzono i uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN