Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wójcik Andrzej
Andrzej Jan Wójcik
ur. w 1949 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Od listopada 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Zajmował się redagowaniem „Biuletynu Informacyjnego” w Zakładzie Włókien Chemicznych „Chemitex – Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim. W swoich artykułach negatywnie oceniał działalność administracji zakładowej i miejskiej. Za „antypaństwową działalność” w strukturach „Solidarności” został internowany i 14 grudnia 1981 r. osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Następnie przebywał w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Łowiczu, który opuścił 23 kwietnia 1982 r. W latach 1980-1988, w związku z prowadzoną działalnością, był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN