Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łukasiewicz-Wyrwich Joanna
Joanna Łukasiewicz-Wyrwich
ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018

Biogram

Od września 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1980-1981 była członkiem prezydium Komisji Zakładowej „Solidarności” w piśmie „Chłopska Droga”, zaś od 1981 r. była członkiem komisji rozjemczej Międzyzakładowej Komisji „Solidarności” Pracowników RSW Prasa-Książka-Ruch.
W styczniu 1982 r. w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zrezygnowała z pracy w redakcji „Chłopskiej Drogi”. Od grudnia 1981 r. do marca 1985 r. była współpracowniczką „Tygodnika Wojennego”, była współredaktorem i autorką tekstów, współzałożycielką i koordynatorką działalności filii „TW” w Szczecinie, Wrocławiu i Kielcach. W latach 1985-1989 współtworzyła pismo „Samorządna Rzeczpospolita”, gdzie pełniła m.in. funkcje wydawcy i autorki tekstów oraz była odpowiedzialna za pracę zespołu redakcyjnego. W latach 1986-1989 współorganizowała szkolenia z zakresu samorządu pracowniczego i terytorialnego.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

innych materiałów