Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Urszula Bartosiewicz
ur. w 1941 roku w m. Ruda śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020

Biogram

Urszula Bartosiewicz w latach 1981–1989 aktywnie uczestniczyła w pracy konspiracyjnej: zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych, organizowała mieszkania dla ukrywających się osób, zapewniała łączność lokalnych struktur „Solidarności” z Regionalnym Komitetem Strajkowym, użyczała swego mieszkania do przechowywania sprzętu elektronicznego(radiostacje) oraz poligraficznego. Jej mieszkanie służyło jako skrzynka kontaktowa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej