Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mickiewicz Anna
Anna Maria Mickiewicz
ur. w 1960 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019

Biogram

Podczas studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS włączyła się aktywnie w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMCS. W okresie 1980-1981 zaangażowała się także czynnie w prace Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych. Komitet ten zorganizował dwukrotnie w obronie więźniów politycznych marsze protestacyjne ulicami miasta, w których uczestniczyła przede wszystkim młodzież akademicka. Ponadto organizowała akcje ulotkowo-plakatowe i msze w intencji uwolnienia więźniów, w szczególności dotyczyło to więzionych wówczas liderów KPN. W ramach  Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych Anna Mickiewicz z d. Radomińska współredagowała studenckie pismo opozycyjne „Wywrotowiec”, w którym publikowano przepisy prawne, fakty represjonowania za działalność polityczną i związane z tym dokumenty.  Była również autorką wielu zamieszczanych tam tekstów. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal utrzymywała kontakty z osobami związanymi z niezależnym ruchem wydawniczym. Z tego powodu była kontrolowana przez funkcjonariuszy Wydz. III i objęta inwigilacją. W 1985 roku Pani Anna Mickiewicz opublikowała w warszawskiej niezależnej oficynie Galeria Słowa, swój debiutancki tom wierszy Dziewanna. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Wojciech Rotarski, Materiały do bibliografii Czasopism studenckich KUL