Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janusz Adam
Adam Janusz
ur. w 1939 roku w m. Raków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

W 1980 r. współtworzył struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Spółdzielni Pracy Poligrafii i Rzemiosł Artystycznych „Intropol” w Koszalinie oraz Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Koszalinie. Od 1981 r. przebywał na stałe w RFN, gdzie w ramach programu „Pomost” współpracował z Radiem Wolna Europa, pomagając Polakom przyjeżdzającym do RFN. W stanie wojennym organizował pomoc materialną dla Polaków w kraju.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN