Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Kazimierz Czesław Wilk
ur. w 1957 roku w m. Olkusz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017

Biogram

Jesienią 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Cieszyńskiej Fabryce Farb i Lakierów. W 1981 r. był członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemnych strukturach. Kolportował wydawnictwa bezdebitowe, uczestniczył w manifestacjach w aglomeracji śląskiej. Organizował lokale na działalność poligraficzną. Był współorganizatorem tajnych, a w 1989 r. jawnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej na Śląsku Cieszyńskim. W 1988 r. uczestniczył w strajkach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” w Pawłowicach Śląskich. W 1989 r. był delegatem na organizowany jeszcze w podziemiu Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko- Dąbrowskiego w Ustroniu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków