Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pecold Jan
Jan Andrzej Pecold
ur. w 1950 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019

Biogram

W 1982 r. był działaczem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Samochodów Rolniczych „Polmo” w Kaliszu. Uczestniczył w kolportażu ulotek na terenie zakładu. 
5 listopada 1982 r. został internowany w wojskowym obozie specjalnym w Głogowie pod pretekstem ćwiczeń wojskowych rezerwistów, które nie miały jednak nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją wobec wcielonych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. Został zwolniony 5 stycznia 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Grażyna Schlender, NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa [w:] NSZZ „Solidarność" 1980-1989, t. IV Polska Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016