Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Barbara Maria Twardzik
ur. w 1958 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020

Biogram

Studentka  Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1978-80 związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowana w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Członek redakcji pisma SKS „Sygnał”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej