Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wrześniak Zbigniew
Zbigniew Jan Wrześniak
ur. w 1953 roku w m. Zielona Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019

Biogram

Zbigniew Jan Wrześniak prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1983. Był m.in. aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’, delegatem na I Zjazd Krajowy ,,Solidarności’’, twórcą oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
Po 13.12.1981 nie zrezygnował z działalności związkowej. Organizował akcje protestacyjne przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, a także tworzył i rozpowszechniał ulotki na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
W dniu 04.04.1982 r. został aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze z dnia 07.02.1983 został skazany na karę roku pozbawienia wolności. Sąd zasądził także opłatę w wysokości 3.600 złotych i obciążył Wrześniaka ¼ kosztów postępowania. Dnia 09.03.1983 r. WSG w Zielonej Górze zwolnił Zbigniewa Wrześniaka z odbycia reszty kary, przy jednoczesnym wyznaczeniu okresu próby na 1 rok od zwolnienia.
W latach 1982-1983 Zbigniew Wrześniak pozostawał pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa, w 1982 roku został dodatkowo objęty zastrzeżeniem wyjazdów.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN