Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Biskupek Kazimierz
Kazimierz Leon Biskupek
ur. w 1953 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Od września 1980 r. był członkiem  NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję szefa oraz sekretarza propagandy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym „Transbud” w Katowicach. Po 13 grudnia 1981 r. kolportował prasę podziemną, m.in. „Tygodnik Wojenny” i „Tygodnik Mazowsze” na terenie Tychów. W maju 1982 r. był organizatorem strajku w zakładzie pracy. W związku z tym założono sprawę operacyjną mająca na celu zebranie materiałów świadczących o nielegalnej działalności i pociągniecie go do odpowiedzialności karnej. Został zatrzymany 13 maja 1982 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach z 3 czerwca 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności za nieodstąpienie od działalności związkowej i za to, że w dniu 13 maja 1982 r. doprowadził do krótkotrwałego strajku. W Areszcie Śledczym w Gliwicach i w  Zakładzie Karnym we Wrocławiu przebywał do 7 lutego 1983 r.  Został warunkowo zwolniony podstawie postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej