Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Drążek Janusz
Janusz Drążek
ur. w 1954 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Janusz Drążek pracownik Przedsiębiorstwa Organizacji Dostaw Eksportowych „Metalkop” w Gdańsku. Z powodu działalności opozycyjnej został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie w dniu 5 listopada1982r. i rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982r. przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN