Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Mieczysław Adamczyk
ur. w 1918 roku w m. Krzywda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016

Biogram

W czasie II wojny światowej był łącznikiem NSZ-AK, ps. „Mrówka”. W październiku 1945 r. został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia  W 1947 r. został zwolniony na mocy amnestii. Od jesieni 1980 r. był zaangażowany w tworzenie rolniczych związków zawodowych, następnie współorganizował NSZZ Rolników Solidarność Wiejska". Po wprowadzeniu stanu wojennego został wyznaczony do internowania na mocy Decyzji nr 4/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Ciechanowie z 13 grudnia 1981 r., z uzasadnieniem, że ,,może kolportować wydawnictwa bezdebitowe, zorganizować grupę, która dopuści się czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych albo znieważenia organu państwowego lub organizacji politycznej". Jednak nie został zatrzymany i ukrywał się do 28 stycznia 1982 r. (lub 29 stycznia - rozbieżność w dokumentach) gdy został zatrzymany w Warszawie, po czym przewieziony do Aresztu Śledczego KWMO Ciechanów Oddz. W Mławie, a następnie internowany. Początkowo od 2 lutego 1982 r. był osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie od 15 czerwca 1982 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Kwidzynie. Został zwolniony w 24 lipca 1982 r. na mocy Decyzji nr 18/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Ciechanowie o uchyleniu internowania z 23 lipca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania był działaczem podziemnej „Solidarności” Wiejskiej na Mazowszu, od października 1986 r. członkiem Tymczasowego Zarządu NSZZ Rolników Solidarność Wiejska.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej